คาถา ประจำวันเกิดช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย

Spread the love

         คาถา ประจำวันเกิดจะช่วยให้พ้นภัยได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องร้าย อุบัติเหตุ คนคิดร้ายใดๆ ก็จะผ่านไปได้ไม่ยาก ของแค่ฟังหรือสวดทุกวันจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากมารต่างๆ ได้

         วันจันทร์     ท่องนะโม 3 จบ แล้วสวดมนต์บท อิติปิโส 108 จบ

         อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสามระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลี กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ (กราบ)

         วันอังคาร    สวดมนต์นะโม 3 จบ แล้วสวดมนต์บท พาหุงมหากา

         – บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

         วันพุธ          สวดมนต์นะโม 3 จบ แล้วสวดมนต์บท ธรรมจักกัปปวัฒนสูตร

         – บทสวดมนต์ธรรมจักร

         วันพฤหัส     สวดมนต์นะโม 3 จบ แล้วสวดมนต์บท คาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ

         – คาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ

 

         วันศุกร์        สวดมนต์นะโม 3 จบ แล้วสวดมนต์บท มหาเมตตาใหญ่

         อวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติฯ ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะวะโต ปัจจัสโสสุง ฯ

         ภะคะวา เอตะทะโวจะ เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขา ฯ

         วันเสาร์       สวดมนต์นะโม 3 จบ แล้วสวดมนต์บท

         – พระคาถาชินบัญชร

         วันอาทิตย์   สวดมนต์นะโม 3 จบ แล้วสวดมนต์บท ระตะนะสุตตัง

         – ระตะนะสุตตัง (รัตนสูตร)

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *